Filmbilar

Ett mycket stort, och växande, område inom biluthyrning är att förse filmbolagen med bilar till sina inspelningar. Bilarna vi kan se i senaste storfilmen, TV-såpan, musikvideon eller reklamfilmen har oftast leasats av olika bolag som har specialiserat sig på att hitta och hyra ut rätt fordon till de olika produktionerna.

Helhetslösning

Inte oväntat finns de största filmbilsuthyrarna, med bredast utbud och längst erfarenhet, i USA. Exempelvis ligger Cinema Vehicles i hjärtat av Hollywood sedan 40 år. Även på östkusten finns stora uthyrare som vänder sig till film- och reklambranschen.

De bilfirmor som har längst erfarenhet av filmbranschen erbjuder ofta helhetslösningar till produktionsbolaget. De har redan bilarna, eller hittar dem, eller bygger dem åt filmbolaget. De tränar skådespelarna i hur man handskas med fordonet, de transporterar alla fordon till och från inspelningsplatsen. De erbjuder att serva bilarna och ibland har de även catering. Skulle film-bilen behöva dieseloptimering fixar de det. De tar helt enkelt hand om allt som rör fordonen, så att producent och regissör kan tänka på filmskapandet.

Även i Europa finns det flera företag som hyr ut fordon till filmproduktioner. De största finns i England och Tyskland. I de områden där den mesta filmproduktionen sker, finns även de filmbilsföretag med störst utbud och längst erfarenhet. Generellt hittar filmbolagen sina bilar lokalt i det egna landet, men för stora produktioner som kräver många tidstypiska bilar kan samarbete över gränserna ske.

Bilens roller

Liksom för skådespelarna är bilarnas medverkan uppdelat i minst tre kategorier, huvudroll, biroll och statist.

Huvudroll har bilen i de filmer då handlingen helt kretsar kring fordonet i fråga som i exempelvis John Carpenters “Christine” från 1986, TV-serien om Knight Rider eller filmerna om den glada VW-bubblan “Herbie”. Huvudroll har bilarna även i de filmer då hjältens eller huvudkaraktärens möjligheter att fullfölja filmens idé bygger på ett omfattande samarbete med en bil. Goda exempel på sådana bilhuvudroller är Steve McQueens Ford Mustang i “Bullitt” från 1968 eller Susan Sarandons och Geena Davis Ford Thunderbird i “Thelma & Louise” från 1991.

Biroller är en stor del av filmbilarnas användningsområde. Dessa bilar är de som inte är huvudrollsbilar men ändå används av hjältar och huvudroller i filmen. Dessutom är birollsbilar även de bilar som filmens mindre karaktärer kör runt i. Birollsbilarna utför alltså en del i handlingen men påverkar den inte i någon nämnvärd mening. En viktig del av birollsbilens uppgift kan vara att signalera saker om personen som använder bilen till oss i filmpubliken. Många bilar används för att signalera karaktärens egenskaper som exempelvis trendig, tråkig, trygg, oberoende, fattig, rik, konservativ eller liberal.

Statistbilarna är den absolut största delen av alla bilar som används i filmer. När vi i en filmscen ser en gata full av parkerade bilar är det oftast statistbilar hyrda för ändamålet. Så är alltid fallet i filmer som utspelar sig några år bakåt i tiden. Dessa scener är till för att skapa autenticitet åt historien som filmmakarna berättar för oss. Dessa masscener är otroligt viktiga fast bilen bara ska stå där på gatan och flimra förbi på en sekund. Ett misstag med en statistbil kan förstöra hela filmens äkthetskänsla.

monopoly